Pietny totem symbolického cintorína všetkých osád trnavských trampov na lúke pri hrade Korlátka vztýčili ich členovia 1. novembra 2011. Vytesal ho z kmeňa borovice tramp Bublina ako pamiatku pre zosnulých kamarátov. Na totem sa dopĺňajú nerezové štítky s ich menami. Na vrchole stĺpa bol pôvodne symbol lesnej múdrosti. Keď podľahol vplyvu nečasu, Bublina vytesal namiesto neho sochu smútiaceho havrana. V roku 2021 dala TO Icarilla z Trnavy zhotoviť sprievodný totem, ktorý vytesal opäť Bublina.

Bublina: Trampský pietny stĺp - Korlátka - Trnava, 2014, in: ahojahoj.szm.com;
Laco Khandl-Vlk, Bublina, Tik, D´ady: Trampské symbolické cintoríny, in: severka.online

Oslobodenie Červenou armádou, Cerová
Padlým v 1. svetovej vojne, Cerová
Oslobodenie Červenou armádou, Rozbehy
Turistická chata SNP, Rozbehy
Kamerové systémy