Pavel Beblavý sa narodil vo Vrbovciach. V roku 1872 bol vysvätený za evanjelického kňaza. Od roku 1876 pôsobil na fare v Sobotišti spočiatku ako administrátor, neskôr ako farár až do svojej smrti. Bol známy svojim národným povedomím, tvoril historizujúcu beletriu, rozprávky a príležitostné historické práce. Uverejňoval ich v súdobých periodikách.
Dňa 22. augusta 1937 bola P. Beblavému na sobotišťskej evanjelickej fare odhalená pamätná tabuľa s bronzovou bustou. Počas slávnosti mal hlavný príhovor biskup Samuel Osuský. Iniciátorom vzniku pamätnej tabule bola miestna SEJ na návrh Jána Mlynarčíka. Autorom busty je sochár Ladislav Majerský. Celkový náklad diela predstavoval 145 tisíc korún, ktorý sa uhradil z verejnej zbierky. Čas slávnosti bol pôvodne zamýšľaný už na 13. jún, ale asistentovi sochára sa podarilo hotový odliatok rozbiť, čo spôsobilo nielen oddialenie odhalenia pamätnej tabule, ale aj jej predraženie.

Meno Pavla Bebelavého je zaznamenané aj na pamätnej tabuli vo Vrbovciach.

 

Ján Mlynarčík: Sobotište, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1944, Liptovský Mikuláš, str. 51-52

Ladislav Košinár (1929 - 2016), Sobotište
Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Pomník padlých, Sobotište
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Kamerové systémy