V Senici žilo začiatkom 20. storočia asi 8 stoviek židov, podľa súpisu za Slovenského štátu v roku 1942 ich bolo asi 250. Počas 1. svetovej vojny z asi 425-člennej komunity narukovalo 43 židovských mužov a z bojísk sa ich 14 nevrátilo. Židia mali v meste synogógu, ktorá koncom 2. svetovej vojny prišla o všetky svoje vežičky. Stála na dnešnej Hurbanovej ulici blízko námestia. V 50. rokoch slúžila ako skladisko Zdroja. Vedľa nej postavili hotel Slovan a pre jeho prístavbu musela synagóga padnúť. V roku 1965 ju asanovali.
Na budove márnice židovského cintorína pri dnešnej Štefánikovej ulici je pamätná tabuľa, ktorá v hebrejskej aj latinskej transkripcii uvádza mená 14 židovských občanov Senice, ktorí ako vojaci zahynuli na bojiskách 1. svetovej vojny. Ich mená sú z väčšej časti uvedené aj na pomníku padlých v meste. Pamätná tabuľa bola odhalená v roku 1919 v priestore synagógy. Odtiaľ bola sňatá v období medzi spomenutými 50. rokmi 20. storočia, keď budovu synagógy odkúpil Zdroj a rokom jej asanácie 1965.

Grab Ignaz           17. IX. 1914
Lőwy Ignaz           28. X. 1914
Dr. Stark Franz      27. V. 1915
Heller Náthán         3. VI. 1915
Lőwy Béla           16. IX. 1915
Hirsch Sándor       24. IX. 1915
Schőnmann Max     24. X. 1915
Fleischer Leopold     22. I. 1916
Weiss Bernat          9. IV. 1916
Fleissig Alfred       24. IV. 1916
Kenedi Ladislaus      5. IX. 1916
Sonnenfeld Heinrich 17. II. 1917
Dr. Spitzer Ervin    15. VI. 1918
Winter Sándor        2. IX. 1918

 

Štefan Zajíček: Kultúrno-historické pamiatky Senice, in: Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 171;
Jana Turanská: Židovská menšina v Senici v 19. a 20. storočí (do roku 1945) - bakalárska práca 2014, in www.theses.cz;
Peter Brezina, Ján Peter: Senica v nostalgii pohľadníc, Senica 2015, str. 144

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy