V obci Čáry dali dve pamätné tabule s menoslovmi padlých vojakov v 1. svetovej vojne umiestniť po stranách kríža z roka 1865, ktorý sa nachádza v strede obce. Nie sú na nich zaznamenané mená všetkých padlých vojakov, ale len tých, ktorých rodiny si za vytesanie mena zaplatili.

 

 

SOZNAM VO SVETOVEJ VOJNE
ODPADLÝCH ČÁRSKYCH HRDINOV

1914 – 1918.

VIKTOR POLÁK
KAZMÍR POLÁK
KORNÉL POLÁK
PETER POLÁK
ŠTEF. POLÁK DOLEČEK
HILÁR-VALÉR POLÁK
AUGUSTIN ŠEDIVÝ
VENDEL ŠEDIVÝ
MARTIN ŠEVČÍK
LEON ŠIMEK
JAN STANEK
PAVEL STANEK
ŠIMON STROŠ
VIKTOR SUCHÁNEK
ANTON VIZVÁRY
EMIL VIZVÁRY
LUDEVÍT VIZVÁRY
VIRGIL VIZVÁRY
YGNÁC VLK

1891 – 1917.
1893 – 1915.
1895 – 1918.
1894 – 1918.
1887 – 1915.
1893 – 1915.
1887 – 1915.
1875 – 1916.
1877 – 1918.
1890 – 1917.
1879 – 1915.
1870 – 1916.
1895 – 1915.
1896 – 1916.
1896 – 1915.
1896 – 1917.
1894 – 1914.
1896 – 1915.
1893 – 1915.

 

 

SOZNAM VO SVETOVEJ VOJNE
ODPADLÝCH ČÁRSKYCH HRDINOV

1914 – 1918.

IGNÁC ADAMOVIČ
GABRIEL BURSKÝ
ŠTEFAN ČULEN
LEON KOLÁR
MICHAL KOMORNÍK
MICHAL KOREC
ALFONZ KRALOVIČ
ANTON KRALOVIČ
ANDREJ LÁBSKY
EMIL LÁNIK
JÁN LINEK
MEDARD MIHALIK
KONŠT. MIHALOVIČ
MICHAL MIHALOVIČ
TEODOR MRÁZ
FRANTIŠEK OZABAL
MAREK PAVLÍK
JAKUB POLÁK
JOZ. POLÁK-DOLEČEK
1880 – 1914.
1896 – 1915.
1889 – 1914.
1893 – 1914.
1889 – 1914.
1883 – 1915.
1895 – 1917.
1907 – 1927.
1875 – 1917.
1895 – 1916.
1886 – 1914.
1890 – 1918.
1893 – 1915.
1888 – 1915.
1888 – 1914.
1879 – 1915.
1881 – 1916.
1897 – 1916.
1896 – 1917.

 

Trochu podivne pôsobí v zozname meno Anton Kralovič s dátumom narodenia 1907 a dátumom úmrtia 1927. Niekedy po roku 1927 boli teda pamätné tabule zhotovené.

 

Padlým červenoarmejcom, Čáry
Martin Kollár (1853 - 1919), Čáry
Hrdinom 2. svetovej vojny, Čáry
František Beer († 1916), Čáry
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Čáry
Kamerové systémy