Na evanjelickom cintoríne v Prietrži je v spoločnom hrobe pochovaných 6 sovietskych partizánov, dezertérov z Vlasovovej armády. Dňa 12. marca 1945 zbehli z Vrboviec asi 4 desiatky príslušníkov Vlasovovcov, ktorí sa chceli pridať k partizánom. Ukrývali sa na kopanici U Rehušov. Ich prítomnosť sa neutajila a 19. marca bola zorganizovaná trestná výprava nemeckých vojakov z posádok Sicherheistdienstu zo Senice a Edelweis z cerovskej Breziny v počte cca 300 mužov. V boji padlo 6 sovietskych partizánov, ostatní boli zajatí. Na strane trestného oddielu neboli žiadne straty na životoch. Pravdepodobne aj to uchránilo domácich obyvateľov kopanice pred popravami. Nemci U Rehušov len vypálili hospodárske budovy a kopanicu vyrabovali.

NA VEČNÚ PAMIATKU
6 NEZNÁMIM PARTIZÁNOM
PADLÝM V BOJI PROTI
NEMECKÝM FAŠISTOM
DŇA 19.4.1945 U REHUŠOV.

 

Ján Bzdúšek, Juraj Baran: Spomienky na Slovenské národné povstanie v podbradlianskom kraji, Brezová pod Bradlom 1995, str. 54

Kamerové systémy