Na evanjelickom cintoríne v Prietrži je v spoločnom hrobe pochovaných 6 sovietskych partizánov, dezertérov z Vlasovovej armády. Dňa 12. marca 1945 zbehli z Vrboviec asi 4 desiatky príslušníkov Vlasovovcov, ktorí sa chceli pridať k partizánom. Ukrývali sa na kopanici U Rehušov. Ich prítomnosť sa neutajila a 19. marca bola zorganizovaná trestná výprava nemeckých vojakov z posádok Sicherheistdienstu zo Senice a Edelweis z cerovskej Breziny v počte cca 300 mužov. V boji padlo 6 sovietskych partizánov, ostatní boli zajatí. Na strane trestného oddielu neboli žiadne straty na životoch. Pravdepodobne aj to uchránilo domácich obyvateľov kopanice pred popravami. Nemci U Rehušov len vypálili hospodárske budovy a kopanicu vyrabovali.

NA VEČNÚ PAMIATKU
6 NEZNÁMIM PARTIZÁNOM
PADLÝM V BOJI PROTI
NEMECKÝM FAŠISTOM
DŇA 19.4.1945 U REHUŠOV.

 

Ján Bzdúšek, Juraj Baran: Spomienky na Slovenské národné povstanie v podbradlianskom kraji, Brezová pod Bradlom 1995, str. 54

Ľudmila Bežová (1850 - 1916), Prietrž
Jozef Kvetoslav Holub (1820 - 1899), Prietrž
Pavel Jakobei (1695 - 1752), Prietrž
Jozef Žák (1922 - 1944), Prietrž
Pomník padlých, Prietrž
SNP, Prietrž - U Rehušov
Oslobodenie Červenou armádou, Prietrž
Michal Milan Harminc (1869 - 1964), Prietrž
Jozef Ignác Bajza (1755 - 1836), Prietrž
Dušan Hatala (1893 - 1918), Prietrž
Kamerové systémy