Senica bola oslobodená 7. apríla 1945 vojakmi Červenej armády ale aj 4. zboru rumunskej armády, ktorý bol súčasťou 53. armády generálporučíka Managarova. Pri oslobodzovaní mesta zahynulo 9 rumunských vojakov. Pochovaní boli pri katolíckom kostole zo strany kaplnky. V roku 1946 boli ich pozostatky exhumované a prevezené na vojenský cintorín do Zvolena.

Na senickom mestskom cintoríne je pamätník rumunským vojakom, ktorí položili životy pri oslobodzovaní Senice. Zhotovili ho pôvodne ako pomník pre ich hroby. Krátko pred jeho odhalením v roku 1946 však prebehla spomenutá exhumácia. Pomník na mieste pôvodných hrobov zotrval až do roku 1964, keď ho presťahovali na cintorín. Pri premiestňovaní sa zničila pôvodná pamätná tabuľa v spodnej časti pomníka. Priamo do jeho telesa je vytesaný dátum oslobodenia mesta, symbol mieru v podobe holubice nad zemeguľou a reliéf skupiny vojakov. Podľa novšej pamätnej tabule z roku 1974 pomník dal postaviť národný výbor mesta rumunským vojakom, slovo sovietskych je na nej dotesané dodatočne (až v r. 1987). Pomník bol zrenovovaný v roku 2021.

 

Peter Brezina, Ján Peter: Senica v nostalgii pohľadníc, Senica 2015, str. 151

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých, Čáčov
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy