Sovietske vojská oslobodili Šaštín 6. apríla 1945. Padlí vojaci Červenej armády boli pochovaní na námestí v Šaštíne, a to aj tí, ktorí boli už skorej pochovaní na iných miestach v chotári. Za železničnou traťou takmer pri dnešných jazerách Gazárky bol pôvodnejší spoločný hrob ôsmych sovietskych vojakov, ktorí zahynuli 6. apríla 1945 a boli tam pochovaní nasledujúceho dňa. Boli to gardový seržant Ivan Nikitovič Lovanov (*1917), mladší gardový seržant Fjodor Mitrofanov Lisačev (*1922) a radoví vojaci Nikolaj Vasiljevič Atlanov (*1924), Fjodor Alexejevič Šapoval (*1914), Ivan Michajlovič Šaronov (*1926), Alexej Vasiljevič Ťjužin (*1926), N. Ivanovič Kvasichin (*1897), Gavril Jefimovič Fjodorov (*1908). Na námestí bolo pochovaných celkom 25 vojakov Červenej armády, aj zo vzdialenejšieho okolia Šaštína. Neskôr ich pozostatky boli exhumované a prevezené na cintorín Červenej armády na Slavín. Internetová stránka mesta udáva až celkovo 48 vojakov ČA padlých pri oslobodzovaní Šaštína a Stráží.

Pomník padlým vojakom Červenej armády postavili obyvatelia Šaštína už v roku 1945. Je na ňom dvojjazyčný rusko-slovenský oslavný nápis. Nachádza sa pri budove ZŠ.

 

ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ
С НЕМЕЦКИМИ
ЗАХВАТЧИКАМИ
ЗА СВОБОДУ И
НЕЗАВИСИМОСТЬ
НАШЕЙ РОДИНЫ

1944 - 1945

VEČNÁ SLÁVA
HRDINOM
PADLÝM V BOJI
S NEMECKÝMI
DOBYVATEĽMI
ZA SLOBODU
A NEZÁVISLOSŤ
NAŠEJ VLASTI

 

Rafael Menšík: Menný zoznam strát osadenstva 13. gardovej jazdeckej rovenskej divízie vyznamenanej Radom Červenej zástavy za obdobie od 26. marca do 15. apríla 1945 r., in: Hlásnik 1/2011, str. 6-8

Kamerové systémy