Pri budove fary je pomník so zoznamom padlých mužov z obce v bojoch 2. svetovej vojny. Na pomníku je vložená drobná tabuľka so signatúrou výrobcu, ktorým bol J. Hasil z Břeclavi. Zatiaľ sme našli informácie len k dvom mužom zo zoznamu.
Stanislav Palkovič v štvorčlennej skupine partizánov hájil pozíciu nad cestou z Trenčianskych Teplíc do obce Háj. Pri postupe nemeckých vojakov od Teplíc 4. októbra 1944 vypukol boj, partizánov zasiahla mína. Na mieste zahynuli traja, jeden ich ešte pred bojom opustil. Partizánov pochovali na cintoríne v obci Háj, na mieste smrti im miestni osadili jednoduchý pomník s pamätnou tabuľou.
V zozname padlých slovenských vojakov na východnom fronte je Matej Polák (nar. v Kútoch v roku 1919, narukoval do armády 1939). Zahynul v hodnosti desiatnika 20. októbra 1941 pri ukrajinskom meste Stryj.

VEČNÁ SLÁVA A PAMAŤ PADLÝM HRDINOM DRUHÉHO ODBOJA A DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
1944                                                          1945

ŽILKA RUDOLF
*25.11.1923

PALKOVIČ STANISLAV
*18.8.1921

VRBA ŠTEFAN
*20.8.1914

POLÁK MATĚJ
*9.5.1919

VRÁBEL JOZEF
*16.12.1925

ŠIMEK FRANTIŠEK
*6.1.1907

VÁVRA JAN
*5.3.1908

RALBOVSKY MILAN
*18.6.1920

OSUD NEVRÁTI ČO VZAL VRÁTI LEN SPOMIENKY A ŽIAL.

 

Milan Priehradník: Kúťan v SNP, in: Kúcan 1/2019, str. 12

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty
Kamerové systémy