V auguste 1969 odhalili na dome kultúry v Jablonici pamätnú tabuľu hrdinom 2. svetovej vojny z obce Na tabuli je 6 mien vojakov, ktorí bojovali a zomreli v radoch 1. československého armádneho zboru v Sovietskom zväze a počas SNP. Koncom roka 2014 bola z budovy sňatá a po malej farebnej úprave premiestnená k pomníku padlých. Tabuľu z mäkkého kovu, poznačenú už zubom času, pred ďalším premiestnením obec nahradila replikou z lešteného kameňa. Osadili ju na novom mieste pri pamätníku osloboditeľov a odhalili 6. apríla 2019. Označenie na mape sme ponechali na najpôvodnejšom mieste umiestnenia tabule.

Poručík Jozef Hazucha (* 11. 10. 1915) bol odvedený na východný front ako vojak slovenskej armády. Utiekol k partizánom 5. apríla 1943. Bojoval v partizánskom zväzku gen. Saburova na území Ukrajiny a Bieloruska. Ako príslušník československej samostatnej brigády zahynul v roku 1943 v bojoch o Belu Cerkev.
Štefan Štefík (* 27. 3. 1922) bol poručíkom pešej brigády 1. čsl. armádneho zboru v Sovietskom zväze. Padol 11. marca 1945 v bojoch pri Liptovskom Mikuláši. Pochovaný je na vojenskom cintoríne pri Liptovskom Mikuláši v Háji Nicovô.
Jozef Zúbek (* 7. 3. 1922) bol príslušník 1. čsl. armádneho zboru v Sovietskom zväze. Zahynul v bojoch na východnom fronte.
Albert Vojtech Horváth sa narodil 6. januára 1912 v Jablonici. V rokoch 1936 až 1939 bojoval ako dobrovoľník v španielskej občianskej vojne. V roku 1940 narukoval do slovenskej armády, odkiaľ prešiel k partizánom. Zahynul 14. septembra 1944 v boji v Priekope pri Vrútkach, kde je i pochovaný.
Anna Michlová sa narodila v Jablonici 11. apríla 1923. Pôsobila ako ošetrovateľka v partizánskej skupine kapitána Trojana. Zatkli ju príslušníci kremnického gestapa a popravili zastrelením. Po vojne sa jej ostatky našli v masovom hrobe pri Dolnom Turčeku a boli prevezené na cintorín do Jablonice.
Ladislav Šeliga sa narodil 9. júna 1914. Padol ako partizán 9. novembra 1944 v Čiernom Balogu.

 

Kol.: Jablonica, Skalica 2002, str. 2;
Martin Štvrtecký: Výročie oslobodenia obce a odhalenie pamätnej tabule obetiam II. svetovej vojny, in: Naša Jablonica, marec-apríl 2019, str. 9

Anna Michlová (1923 - 1944), Jablonica
Pomník padlých, Jablonica
Osloboditeľom, Jablonica
Kamerové systémy