Niekedy po 2. svetovej vojne bola na pomník padlých v obci Hlboké pridaná pamätná tabuľa s menoslovom vojakov z obce, ktorí počas nej zahynuli. Z fotomedailónov piatich vojakov sa do dnešných čias zachovali len dva. Martin Otepka zahynul v zajateckom tábore v Nemecku. Ján Šmahel bol príslušníkom 1. čsl. armádneho zboru, keď prebehol v roku 1943 zo slovenskej armády na východnom fronte. Začiatkom októbra 1944 ho vysadili ako parašutistu vo Zvolene na podporu SNP. Od prvých bojov zostal nezvestný.

 

 K ucteniu pamiatky obetí druhej svet. vojny:

Ján Bilka

* 1924 + 1945

Ján Šmahel

* 1922 nezvestný

Ján Otepka

* 1917 + 1941

Štefan Šajánek

* 1913 + 1941

Martin Otepka

* 1908 + 1945

Vďačná im pamiatka

medzi nami!

 

Ján Česnek: Kronika národného povstania v Hlbokom, in: Dejiny SNP 1944 – 4. zväzok, Bratislava 1984, str. 485

Kamerové systémy