Pred kostolom je pamätník vojakom sovietskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní obce. Bol postavený ako náhrobok v tvare obelisku nad ich spoločným hrobom. Vo vytesanom nápise je datovaný k 1. októbru 1945. Oslavný a zakladateľský nápis je na pamätníku aj v ruskej azbuke. Aj po exhumácii pozostatkov vojakov a ich prevezení na Slavín zostal náhrobok zachovaný. V 1. polovici roka 2022 ho dala obec obnoviť, odstránená bola pri tom stará železná ohrádka. Dotácia z úradu predsedu vlády z kapitoly na obnovu vojnových hrobov vo výške 6100 € postačila na samotnú renováciu pomníka, ktorú si obec objednala u reštaurátora Ivana Pilného.

 

Tu odpočívajú
36 hrdinovia
rudej armády,
ktorí obetovali
svoj život
za oslobodenie
Šandorfa
dňa 5-6. Apríla 1945.

ЗДЕСЬ ОТДЫХАЕТ
36 ГЕРОЕВ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ
В ГЕРОИЧЕСКИХ БОЯХ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
СЕЛА ШАНДОРФ
5-6. АПРЕЛЯ 1945 г.

 

Na večnú pamiatku venovali občania
za oslobodenie našej obce
v Šandorfe dňa 1. X. 1945.

ЕТОТ ПАМЯТНИК ПОСТАВИЛИ
ЗДЕШНИЕ ЖИТЕЛИ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НАШЕГО СЕЛА
ШАНДОРФ. 1. Х. 1945.

Pomník padlých, Prievaly
MNV - oslobodenie Červenou armádou, Prievaly
Kamerové systémy