V chotári obce Kúty padlo počas prechodu frontu 2. svetovej vojny 120 vojakov Červenej armády. Boli pochovaní v spoločných hroboch pri kostole a súsoší A. Radlinského. Rok po vojne boli ich telá exhumované a prevezené na Slavín.
V roku 1951 padlým červenoarmejcom postavili v obci pomník. V roku 1967 bol premiestnený k budove bývalej školy, približne v mieste pri dnešnej kruhovej križovatke. Asi v roku 1989 bol pomník z verejného priestoru odstránený, v roku 2005 ho znovu osadili neďaleko budovy fary. Pomník pritom prišiel o hornú časť s nápisom, nad ktorým bol pôvodne reliéf symbolu kosáku a kladiva uprostred päťramennej hviezdy.

VY STE PADLI, ABY SME MY V BUDÚCNOSTI ŽILI.
ОСВОБОДИТЕЛЯМ
КРАСНОАРМЕЙЦАМ
ПАВШИМ В БОЯАХ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
НАШЕГО СЕЛА В ГОДУ
1945.
OSLOBODITEĽOM
ČERVENOARMEJCOM,
KTORÍ PADLI V BOJOCH
ZA OSLOBODENIE
NAŠEJ OBCE V ROKU
1945.
VENUJÚ VĎAČNÍ OBČANIA.

 

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Kúty-Skalica 2004, str. 125;
Igor Krucovčin: Kúty 13 - História a súčasnosť obce Kúty (1960-1967), in: encyklopediapoznania.sk

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty
Kamerové systémy