Obec Čáry oslobodili sovietski vojaci 6. apríla 1945. Podľa kroniky obce pri oslobodzovaní zahynulo v chotári obce 9 vojakov Červenej armády. Na pamätníku, ktorý bol postavený ako náhrobok nad spoločným hrobom vojakov, je zaznamenaný ich počet číslom 11. Postavili ho pravdepodobne už v roku 1945 a zachoval sa v parčíku v strede obce, aj keď telá vojakov exhumovali a previezli na Slavín.

 

Padlým v 1. svetovej vojne, Čáry
Martin Kollár (1853 - 1919), Čáry
Hrdinom 2. svetovej vojny, Čáry
František Beer († 1916), Čáry
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Čáry
Kamerové systémy