V sedemdesiatych rokoch upravili parčík pred kostolom v Borskom Petre. Zároveň upravili pomník padlých. Postavili ho na nový betónovo-kamenný postament a po bokoch ho doplnili o pamätnú tabuľu padlým antifašistom z obce a pamätnú tabuľu oslobodenia obce Červenou armádou. Podľa tvaru a výzdoby boli pamätné tabule vytvorené v rovnakom čase (1971?). Na pamätnej tabuli antifašistov boli dve mená: Anton Dobiáš (1921 - 1945) a Pavol Bobek (1924 - 1947). Priestor parku je doplnený mínometom na samostatnom postamente, mali ho osadiť už v roku 1964 (Peter Brezina: Z dejín obce v rokoch 1914-1918, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 84). Pár rokov po nežnej revolúcii bol pomník padlých čiastočne rekonštruovaný. Jeho spodný kubus obložili tabuľami so zmiešaným menoslovom padlých vojakov z 1. a 2. svetovej vojny.

 

Macek - Bízek - Totka, Borský Mikuláš
Záhorácka dvadsiatka, Borský Mikuláš
Pomník padlých, Borský Peter
Pomník padlých, Borský Mikuláš
Padlým antifašistom, Borský Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Peter
Tri dni nijak, Borský Mikuláš
Ján Hollý - rodný dom, Borský Mikuláš
Ján Hollý (1785 - 1849), Borský Mikuláš
Kamerové systémy