Pred pomník padlých je pridaná pamätná tabuľa s menami 4 protifašistických bojovníkov z Borského Sv. Mikuláša, ktorí položili život počas 2. svetovej vojny (Pavol Hasák 1922-1944, Ján Benek 1915-1945, Ján Rozbora /alebo Rozboril/ 1908-1944, Pavol Pollák 1906-1945). Tabuľu venoval miestny odbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov asi v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.

V roku 1958 vznikol v obci menší pamätník obetiam 2. svetovej vojny, ktorý mal urnu s prsťou mučeníkov z Lidíc. Urna je dnes umiestnená pred pomníkom padlých. Je na nej nápis: ZEM Z HROBU / LIDICKÝCH MARTÝROV / 29. 8. 1958. Otázkou zostáva, či v roku 1958 vznikol úplne samostatný pamätník obetiam 2. svetovej vojny aj s ďalšími doplnkami, alebo či išlo len o úpravu pomníka padlých.

 

ČESŤ A SLÁVA HRDINOM, KTORÍ POLOŽILI ŽIVOTY
ZA NAŠE OSLOBODENIE V BOJI PROTI
NEMECKÝM FAŠISTOM.

HASÁK PAVEL PRÍSLUŠNÍK II. PARAD. BRIGÁDY ZSSR
BENEK JÁN ÚČASTNÍK SLOV. NÁR. POVSTANIA
ROZBORA JÁN ÚČASTNÍK SLOV. NÁR. POVSTANIA
POLLÁK PAVEL ÚČASTNÍK SLOV. NÁR. POVSTANIA

VAŠA OBEŤ NEBOLA MÁRNA
                        MO SZPB

Súpis pamiatok na Slovensku I, Bratislava 1967, str. 144

Macek - Bízek - Totka, Borský Mikuláš
Záhorácka dvadsiatka, Borský Mikuláš
Pomník padlých, Borský Peter
Pomník padlých, Borský Mikuláš
Padlým antifašistom, Borský Peter
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Peter
Tri dni nijak, Borský Mikuláš
Ján Hollý - rodný dom, Borský Mikuláš
Ján Hollý (1785 - 1849), Borský Mikuláš
Kamerové systémy