Pri oslavách prvej písomnej zmienky o obci bola 13. septembra 1998 odhalená pamätná tabuľa na budove fary. Pripomína osem významných osobnosti, ktoré sa v obci narodili, prípadne pôsobili na miestnej fare.

 

  • Jozef Pavol Juračka sa v Dojči narodil, obci daroval 40 funtový zvon.
  • Karol Leška sa v obci narodil, zostrojil astronomický prístroj (dnes v budapeštianskom technickom múzeu), ktorý na jedno natiahnutie bol v činnosti takmer tri mesiace. Prístroj znázorňoval obeh Zeme okolo Slnka, obeh Mesiaca okolo Zeme, zobrazoval zároveň časový posun kalendára s cirkevnými sviatkami a zobrazoval meranie času v hodinách.
  • Štefan Nemečkay sa v obci narodil, založil fundáciu (1862) na postavenie kríža v Dojči v časti Otrubnica, dal postaviť kríž pri rodnom dome (Nemečkayovský mlyn, dnes samota Štetinári).
  • Rudolf Gajar, rodák z obce, pôsobil krátko ako farár na Záhorí v Zohore a Vysokej pri Morave a od roku 1949 v Badíne.
  • Michal Štvrtecký bol farárom v Dojči od roku 1665 až do smrti. Viedol procesiu do Senice, ktorú napadli prívrženci reformácie a jeho zranili. Po päťdesiatich dňoch zomrel. Je pochovaný v predsieni dojčianskeho kostola.
  • Ignác Plechschmied bol dojčianskym farárom v rokoch 1830 až 1840. Zomrel v Holíči.
  • Pavol Blaho st. pochádzal zo Skalice, bol v roku 1882 administrátorom v Štefanove a Dojči, v rokoch 1884 až 1889 farárom v Dojči.
  • Tibor Janovič pôsobil na dojčianskej fare od roku 1941 až do smrti. V obci založil Združenie katolíckej mládeže. Spracoval dejiny obce, ktoré zostali len v rukopise. Je pochovaný na cintoríne v obci.

 

-dra-: Dojč, in: Záhorie 5/1998, str. 32

Pomník padlých, Dojč
Oslobodenie Červenou armádou, Dojč
Svätí Cyril a Metod, Dojč
Michal Štvrtecký (1623 - 1673), Dojč
Kamerové systémy