Po priblížení frontu 2. svetovej vojny bola Jablonica 2. apríla 1945 bombardovaná sovietskym letectvom. Jeho cieľom boli stanovištia nemeckej armády, ale zahynuli aj civilní obyvatelia Štefan Žák (*1920) a Jurajka Janošová (*1937). V nasledujúcich dňoch nálety pokračovali. Po oslobodení obce 6. apríla bola obec pod paľbou nemeckého delostrelectva. Počas prechodu frontu zahynulo v obci celkom 9 miestnych občanov a 12 sovietskych vojakov.
V roku 1975 bol v Jablonici v malom parčíku vybudovaný pamätník osloboditeľom. Jeho súčasťou sa stalo sovietske protilietadlové delo osadené na nízkom murovanom piadestáli. Delo bolo vyradené z výzbroje československej armády, rovnaký typ používala Červená armáda v závere 2. svetovej vojny. Na samostatne umiestnenom úzkom betónovom paneli bol oslavný nápis v kovovom majuskulnom prevedení, ktorý zničili zberači kovov.
Obnovu pamätníka, ktorá započala v roku 2017, inicializoval Daniel Šimko. Získal podporu klubov vojenskej histórie, ktorej členovia delo zrenovovali za finančnej podpory obce a ruského veľvyslanectva. Obnovený bol aj samostatný nápis (Česť a sláva našim osloboditeľom!) a murovaný podstavec dela. Pri výročí oslobodenia obce 6. apríla 2018 zrenovovaný pamätník odhalili za prítomnosti zástupcov ruskej ambasády.

 

Kol.: Jablonica, Skalica 2002, str. 21;
Anna Dingová: Oslobodenie obce a odhalenie pamätníka - dela, in: Naša Jablonica, marec-apríl 2018, str. 6

Anna Michlová (1923 - 1944), Jablonica
Pomník padlých, Jablonica
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Jablonica

Kamerové systémy