Červená armáda oslobodila obec Kuklov 6. apríla 1945. Obec dala okolo roka 2020 nanovo postaviť pomník, ktorý je podľa pamätnej tabule venovaný osloboditeľom a padlým obyvateľom obce v 2. svetovej vojne. Pomník na rovnakom mieste dala pravdepodobne postaviť miestna organizácia Slovenského zväzu žien už v 70-tych rokoch minulého storočia, zdevastovaný bol asi po roku 1989. Nevieme zdokumentovať jeho tvar.

Pomník padlých, Kuklov
Juraj Papánek - Osvetová beseda, Kuklov
Andrej Žarnov (1903 - 1982), Kuklov
Kamerové systémy