Senica bola oslobodená 7. apríla 1945 po dlhotrvajúcom boji. Červená armáda útočila od Surovín už od 3. hodiny ráno, ale pre delostrelecký odpor nepriateľa sa do mesta dostali jej vojaci až o 17. hodine.

Mesto oslobodzovala 1. gardová jazdecko-mechanizovaná skupina vedená generálporučíkom Plijevom, 7. gardová armáda pod velením generálplukovníka Šumilova, 53. armáda, ktorej velil generálporučík Managarov, ku ktorej patril 4. zbor rumunskej armády. Tieto zbory boli súčasťou 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského. Na území mesta po oslobodení zriadili 11 ošetrovní, v ktorých zo širokého okolia (Hodonín, Skalica, Radošovce) privážali ranených vojakov. Zomrelo v nich 450 sovietskych a rumunských vojakov, z nich len 245 bolo známych po mene. Padlých vojakov pochovali na námestí pred kostolom a na cintoríne v mieste neskoršieho pomníka rumunským vojakom.

Pamätník oslobodenia v Senici bol odhalený v roku 1965. Jeho ústredným výtvarnou dominantou je alegorická socha Víťazstvo v podobe ženskej postavy so vztýčenými rukami. Autorom bronzovej plastiky bol akademický sochár Vladimír Farár. Pamätník ďalej dopĺňajú vodorovná betónová doska s bronzovým nápisom SLÁVA NAŠIM OSLOBODITEĽOM a trojica štíhlych vysokých betónových stél rozložených na lúčovitom pôdoryse.

 

Milina Rosová: Nezabúdať znamená vážiť si slobodu a život, in: Naša Senica 3/2005, str. 6

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy