S príchodom oslobodzovacieho frontu 2. svetovej vojny bolo Sobotište vystavené náletom sovietskych lietadiel už 5. a 6. apríla 1945. Priame boje o obec sa začali zvádzať 7. apríla. Nemeckí vojaci boli opevnení na kopcoch nad Sobotišťom a j keď samotná obec bola druhý deň obsadená Červenou armádou, k utíchnutiu bojov v blízkom okolí prišlo až po troch dňoch. Priamo v obci zahynuli traja sovietski vojaci a ďalších sedem v chotári.
Na budove školy je osadená pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce sovietskou armádou. Je zo série pamätných tabúľ, ktorých väčšina sa v bývalom senickom okrese osadila asi už v roku 1971. Pamätná tabuľa v Sobotišti bola odhalená v roku 1975.

Peter Brezina: Sobotište na pohľadniciach a fotografiách, Sobotište 2017, str. 28, 199

Kamerové systémy