S príchodom oslobodzovacieho frontu 2. svetovej vojny bolo Sobotište vystavené náletom sovietskych lietadiel už 5. a 6. apríla 1945. Priame boje o obec sa začali zvádzať 7. apríla. Nemeckí vojaci boli opevnení na kopcoch nad Sobotišťom a j keď samotná obec bola druhý deň obsadená Červenou armádou, k utíchnutiu bojov v blízkom okolí prišlo až po troch dňoch. Priamo v obci zahynuli traja sovietski vojaci a ďalších sedem v chotári.
Na budove školy je osadená pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce sovietskou armádou. Je zo série pamätných tabúľ, ktorých väčšina sa v bývalom senickom okrese osadila asi už v roku 1971. Pamätná tabuľa v Sobotišti bola odhalená v roku 1975.

Peter Brezina: Sobotište na pohľadniciach a fotografiách, Sobotište 2017, str. 28, 199

Ladislav Košinár (1929 - 2016), Sobotište
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Pomník padlých, Sobotište
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Kamerové systémy