S blížiacim sa frontom 2. svetovej vojny prišli do obce 2. februára 1945 jednotky Vlasovovej armády a ubytovali sa v škole. Po necelom mesiaci odišli, ale vzápätí ich nahradili nemeckí vojaci, ktorí so sebou priviedli aj 35 zajatých sovietskych vojakov. K veľkým bojom v okolí obce neprišlo, škola poškodená nebola, čiastočne boli poškodené budovy kúpeľov, kde sa po oslobodení ubytoval sovietsky letecký štáb.
Pamätná tabuľa pripomínajúca oslobodenie obce Smrdáky sovietskou armádou sa nachádza na budove bývalej školy.

 

Tibor Ďurák: Smrdáky - historický obraz obce, Smrdáky - Košice 2006, str. 61

Štefan Šrámek (1919 - 1945), Smrdáky
Pomník padlých, Smrdáky
Jozef Fojtlin (1924 - 1949), Smrdáky

Kamerové systémy