Vojaci Červenej armády oslobodili obec Šajdíkove Humence 7. apríla 1945. Pamätná tabuľa oslobodenia obce je z radu tabúľ, ktoré boli v bývalom Okrese Senica rozmiestnené asi v roku 1971. V Šajdíkových Humenciach bola dlhodobo osadená na budove kultúrneho domu. V roku 2022 ju osadili na samostatnom betónovom podstavci k pomníku padlých. Na mape sme ponechali označenie pôvodnejšieho umiestnenia na kultúrnom dome.

Kamerové systémy