Oslobodenie Červenou armádou, Cerová
Padlým v 1. svetovej vojne, Cerová
Pietne trampské miesto, Korlátka
Turistická chata SNP, Rozbehy
Kamerové systémy