Počas oslobodzovacích bojov 2. svetovej vojny vstúpili prví sovietski vojaci do obce 7. apríla po ceste od Osuského. Pravdepodobne neočakávali žiadny odpor, pretože v tom čase sa už útočilo na Senicu a susedné Hlboké bolo oslobodené už od obeda predošlého dňa. Po paľbe nemeckého guľometného hniezda, ukrytého na kraji obce, zahynuli traja sovietski vojaci, z toho jedna ošetrovateľka. Ostatní sovietski vojaci sa ukryli a čakali na príchod druhov. Posily prišli druhý deň o ôsmej ráno od Deberníka a o desiatej od osady Dolné Paseky vnikol do obce jazdecký oddiel 200 mužov, ktorý bez väčších problémov obsadil obec.
Obec Prietrž bola oslobodená sovietskou armádou 8. apríla 1945, keď bolo celé okolie a aj Senica už v rukách Červenej armády. Pamätná tabuľa z rokov 1970-71 pripomínajúca oslobodenie obce sovietskou armádou je umiestnená na budove obecného úradu.

 

Ján Rehuš: Spoločenský život v Prietrži 1918-1992, Prietrž 1993, str. 50

Ľudmila Bežová (1850 - 1916), Prietrž
Jozef Kvetoslav Holub (1820 - 1899), Prietrž
Pavel Jakobei (1695 - 1752), Prietrž
Padlým sovietskym partizánom, Prietrž
Jozef Žák (1922 - 1944), Prietrž
Pomník padlých, Prietrž
SNP, Prietrž - U Rehušov
Michal Milan Harminc (1869 - 1964), Prietrž
Jozef Ignác Bajza (1755 - 1836), Prietrž
Dušan Hatala (1893 - 1918), Prietrž
Kamerové systémy