Nemeckí vojaci opustili časti obce ešte krátko pred príchodom červenoarmejcov, ktorí postupovali krytí lesom od Prietrže a od Myjavy. Obec oslobodili 8. apríla 1945. Boje v chotári boli minimálne, zahynuli pri nich 4 sovietski vojaci, ktorých pochovali dočasne v spoločnom hrobe cintorína na Dolnej Doline. Tam bol pochovaný aj jeden nemecký vojak.
Pamätná tabuľa venovaná sovietskej armáde je v časti obce Dolná Dolina. Je umiestnená na budove hasičského zboru, ktorá bola postavená v rokoch 1973 až 1979 (samotná budova už v roku 1975). V dobe vzniku pamätnej tabule (rok 1971) sídlil MNV v obci v budove, ktorú vlastnila evanjelická cirkev. Tá ale odmietla umiestniť pamätnú tabuľu na svoju budovu. Pamätnú tabuľu potom vtedy osadili na jedinú štátnu budovu v obci, ktorou bola stará hasičská zbrojnica (na Podzámku?).

 

Podbranč (zost. M.Minďáš), Podbranč 2011, str. 26

Pomník padlých, Podbranč
Evanjelickým martýrom, Podbranč
Kamerové systémy