Pamätná tabuľa pripomínajúca oslobodenie obce Osuské sovietskou armádou je na budove obecného úradu pri vchode. Pred rekonštrukciou budovy bola umiestnená na jej protiľahlej strane zo strany cintorína.

 

Pomník padlých, Osuské
Emanuel Lehocký (1876 - 1930), Osuské
Kamerové systémy