Začiatkom apríla 1945 prišli do Lakšárskej Novej Vsi nemecké vojská, ktoré si urobili sídlo v škole. Obec nemeckí vojaci opustili 5. apríla bez boja. Dňa 6. apríla nad ránom vstúpili do obce sovietski vojaci. V škole si zriadili poľnú nemocnicu. V obci bolo pochovaných 6 červenoarmejcov, z toho jeden dôstojník. Neskôr ich pozostatky previezli na Slavín.

Pamätnú tabuľu oslobodenia obce sovietskou armádou umiestnili na budovu obecného úradu v apríli 1971.

 

Lýdia Včelková Pernischová: Korene a dedičstvo, Lakšárska Nová Ves 2006, str. 82

Kamerové systémy