Kunov bol oslobodený sovietskou armádou 8. apríla 1945. Boje v okolí prebiehali už 7. apríla. Nemci ustúpili cez vinohrady a prvé sovietske hliadky prišli do obce ráno nasledujúci deň. Pamätná tabuľa, ktorá pripomína oslobodenie Kunova sovietskou armádou je od roku 1971 odhalená na budove kultúrneho domu. Jej autorom je Jozef Vrábel.

 

Štefan Zajíček: Kultúrno-historické pamiatky Senice, in: Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 169

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy