Kunov bol oslobodený sovietskou armádou 8. apríla 1945. Boje v okolí prebiehali už 7. apríla. Nemci ustúpili cez vinohrady a prvé sovietske hliadky prišli do obce ráno nasledujúci deň. Pamätná tabuľa, ktorá pripomína oslobodenie Kunova sovietskou armádou je od roku 1971 odhalená na budove kultúrneho domu. Jej autorom je Jozef Vrábel.

 

Štefan Zajíček: Kultúrno-historické pamiatky Senice, in: Senica – dejiny mesta, Senica 1996, str. 169

Blízke pamätníky

Kamerové systémy