Obec Hlboké oslobodili vojaci Červenej armády hladko 6. apríla v poobedňajších hodinách. Nemci v obci ponechali len málopočetnú motorizovanú hliadku na zadržiavanie postupu sovietskych oddielov. Aj tá však po dopade prvých granátov na budovu školy obec rýchlo opustila.
V chotári obce zostalo po prechode frontu pochovaných päť sovietskych vojakov, ktorých mená sú neznáme. Pri studni obecného úradu bol pochovaný poručík, ktorý padol pri postupe na Senicu. Na Hlbockom dvore pochovali vojaka, ktorý padol Za hájom. Ďalšieho pochovali na mieste smrti, na lúke pri moste cez rieku Myjavu. Poslední dvaja vojaci zomreli v poľnej nemocnici zriadenej na hlbockej strelnici Škodovky, tam boli aj pochovaní. Telá všetkých piatich vo februári 1946 exhumovali a previezli na Slavín.
V obci boli pochovaní aj dvaja mladí rusky hovoriaci muži. Do obce prišli krátko pred oslobodením a keďže miestni obyvatelia predpokladali, že boli súčasťou protipartizánskeho trestného oddielu sídliaceho na Brezine nad Cerovou, prezradili ich sovietskym vojakom. Po vypočutí ich popravili sami osloboditelia. Jeden bol pochovaný medzi stodolami, druhý v rohu cintorína.
Pamätnú tabuľu venovanú oslobodeniu obce sovietskou armádou odhalili v rokoch 1970-71 na budove, v ktorej dnes sídli obecný úrad.

 

Kronika Hlbokého 1951-1989: záznam Samuela Rýšu, str. 18-20, dostupné na www.obechlboke.sk

Kamerové systémy