S príchodom frontu 2. svetovej vojny do Dojča vstúpili 3. februára 1945 turkestanské oddiely Vlasovovej armády. V dňoch 3. a 4. apríla bola obec bombardovaná sovietskym letectvom. O život vtedy prišiel Ján Klimeš. Nemecká armáda zničila 6. apríla most cez Myjavu a nasledujúci deň ustúpila smerom na Unín a Koválov. O desiatej hodine prišli do obce prvé kozácke hliadky Červenej armády.
Priebeh vojenskej operácie pri oslobodení obce a zoznam sovietskych vojakov pochovaných v Dojči publikoval Andrej Wsól (Príchod sovietskych vojakov do Dojča, in: Dojč - Monografia, Dojč 2022, str. 134-139).
Obec Dojč bola oslobodená sovietskou armádou 7. apríla 1945. Na budove obecného úradu to pripomína pamätná tabuľa, ktorej autorom je Jozef Vrábel. Význam úcty pamätnej tabule neskôr rozšírili vytesaním dodatočného nápisu: (ČESŤ A ÚCTA VŠETKÝM OBETIAM II SVET. VOJNY).

 

Anton Konečný, Mária Zajíčková: Obec v rokoch 1918 – 1998, in Dojč (zost. M. Zajíčková, V. Drahošová), Skalica – Dojč 1998, str. 24

Pomník padlých, Dojč
Osobnosti Dojča, Dojč
Svätí Cyril a Metod, Dojč
Michal Štvrtecký (1623 - 1673), Dojč
Kamerové systémy