Krátko pred príchodom frontu 2. svetovej vojny, nemeckí vojaci Borský Svätý Jur opustili. Večer 5. apríla 1945 prišli od obce Sekule dva nemecké tanky. Jeden zostal v obci pri tehelni, ďalší pokračoval do Kuklova. Odtiaľ ustupovali nemeckí vojaci cez Jur do Sekúl. Priame boje sa obci vyhli. Nemci sa sústreďovali na obranu na rieke Morave pri Brodskom. V chotári obce našlo smrť 6 nemeckých vojakov, ktorí boli pochovaní v juhozápadnom kúte cintorína. 34 padlých sovietskych vojakov pochovali okolo sochy sv. Trojice pred múrom farskej záhrady (I. Ehrenberger).
V Borskom Svätom Jure bola poľná nemocnica sovietskej armády. Nie všetci jej mŕtvi vojaci padli priamo pri oslobodzovaní obce. Dvaja z nich boli pochovaní v osade Tomky. Pri exhumácií tiel bolo na Slavín prevezených 23 sovietskych vojakov z 9 hrobov (J. Dubovský).
Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce Borský Svätý Jur je na budove obecného úradu. Je na nej dátum oslobodenia 7. apríla 1945 ale obec bola oslobodená v noci z 5. na 6. apríla.

 

Imrich Ehrenberger: Borský Svätý Jur 1394 – 1994, Borský Svätý Jur, str. 43, 44;
Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 161, 172

Titus Zeman (1915 - 1969), Húšky
Pomník padlých, Borský Svätý Jur
Kamerové systémy