Senica bola v období 2. svetovej vojny sídlom nemeckej vojenskej polície Sicherheitsdienstu. Jej príslušníci mali popraviť v lese pri Surovinách nezdokumentovaný počet antifašistov. Po oslobodení sa na mieste vykonala exhumácia popravených. Bola vykonaná len čiastočne a následne prerušená, závery z nej asi neboli v spoločnosti dostatočne prezentované. Následkom toho sa stalo, že oficiálna historiografia na Slovensku udalostiam v Surovinách nepriznala punc dôveryhodnosti a tak zostali pre budúcnosť „zabudnuté“.
Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej na facebooku uviedlo, že osadilo 8. mája 2020 základný kameň pamätníka v Surovinskom lese popraveným antifašistom. Dňa 11. mája požiadalo písomne majiteľa lesa spoločnosť Claustra s.r.o. o podstúpenie malej časti pozemku na okraji lesa pre zamýšľaný pamätník.

Po súhlasnom stanovisku majiteľa pozemku mohlo OZ pokračovať v ďalších prípravách realizácie pomníka. S podporou miestnych sponzorov, mestskej a krajskej samosprávy a s rozhodujúcim finančným príspevkom od ministerstva obrany bol na upravenom mieste vybudovaný pamätník obetiam pochovaným v Surovinskom lese na solitérnej skale z Brna. Odhalený bol 18. októbra 2021.

Na pamäť Cecilie Traub a Terez Haberfeld

V jednom z dvoch exhumovaných hrobov v Surovinskom lese boli tri obete, ktoré zavraždili príslušníci Sicherheitsdienstu v polovici novembra 1944. V spodnej časti bolo pochované telo muža zo Srbska menom Protič. Nad ním boli pochované spolu dve popravené ženy Cecilia Traub(ová) z Turej Lúky a Terez Haberfeld(ová). Upozornenie a dokumentačné fotografie nám zaslal pán Baruch Ravid, vnuk Cecilie Traub, ako reakciu na mylne rozšírenú informáciu, ktorá sa dostala aj na infopanel pomníka v Surovinskom lese, že v hrobe boli pochované ženy s menami Schönnmanová a Haberfeldová. Zakladateľ pomníka v marci 2023 infopanel doplnil novozískanou opravnou informáciou.

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých, Čáčov
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy