Senica bola v období 2. svetovej vojny sídlom nemeckej vojenskej polície Sicherheitsdienstu. Jej príslušníci mali popraviť v lese pri Surovinách nezdokumentovaný počet antifašistov. Po oslobodení sa na mieste vykonala exhumácia popravených. Bola vykonaná len čiastočne a následne prerušená, závery z nej asi neboli v spoločnosti dostatočne prezentované. Následkom toho sa stalo, že oficiálna historiografia na Slovensku udalostiam v Surovinách nepriznala punc dôveryhodnosti a tak zostali pre budúcnosť „zabudnuté“.
Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej na facebooku uviedlo, že osadilo 8. mája 2020 základný kameň pamätníka v Surovinskom lese popraveným antifašistom. Dňa 11. mája požiadalo písomne majiteľa lesa spoločnosť Claustra s.r.o. o podstúpenie malej časti pozemku na okraji lesa pre zamýšľaný pamätník.

Po súhlasnom stanovisku majiteľa pozemku mohlo OZ pokračovať v ďalších prípravách realizácie pomníka. S podporou miestnych sponzorov, mestskej a krajskej samosprávy a s rozhodujúcim finančným príspevkom od ministerstva obrany bol na upravenom mieste vybudovaný pamätník obetiam pochovaným v Surovinskom lese na solitérnej skale z Brna. Odhalený bol 18. októbra 2021.

Na pamäť Cecilie Traub a Terez Haberfeld

V jednom z dvoch exhumovaných hrobov v Surovinskom lese boli tri obete, ktoré zavraždili príslušníci Sicherheitsdienstu v polovici novembra 1944. V spodnej časti bolo pochované telo muža zo Srbska menom Protič. Nad ním boli pochované spolu dve popravené ženy Cecilia Traub(ová) z Turej Lúky a Terez Haberfeld(ová). Upozornenie a dokumentačné fotografie nám zaslal pán Baruch Ravid, vnuk Cecilie Traub, ako reakciu na mylne rozšírenú informáciu, ktorá sa dostala aj na infopanel pomníka v Surovinskom lese, že v hrobe boli pochované ženy s menami Schönnmanová a Haberfeldová. Zakladateľ pomníka v marci 2023 infopanel doplnil novozískanou opravnou informáciou.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy