Na bočnú stranu pomníka padlých hrdinom 1. svetovej vojny po 2. svetovej vojne pridali pamätnú tabuľu s menoslovom jej obetí z radov miestneho obyvateľstva. Pravdepodobne v rovnakom čase na čelo pomníku pridali aj tabuľu s pacifistickými veršami na výstrahu pred atómovými zbraňami (NEROBTE VIAC NIČIVÉ ZBRANE / Z ATÓMU / PREKUJTE BODÁKY A MEČE / NA UŽITOČNÉ CIELE / LEN TAK SA V SVETE ZACHRÁNI / V POKOJI ĽUDSTVO CELÉ.).

Osudy obyvateľov, ktorí zahynuli počas prechodu frontu obcou, spracovali autori obecnej monografie A. Adamkovič a I. Hatiar.

Pred príchodom frontu prišli 29. marca do Hradišťa Vlasovci a Nemci. Hneď sa začali zaujímať, kde sú partizáni. Pri výsluchu spojeného s mučením zastrelili Štefana Masára, ktorého telo zakopali potom na Brezine. Po vojne ho jeho matka dala previesť na miestny cintorín do riadneho hrobu.

Dňa 5. apríla pri boji na Hornom konci padlo po päť sovietskych a nemeckých vojakov, ale pritom zahynuli aj Anna Kanichová a Ján Chabina.

Martin Líška a Martin Furko zahynuli po oslobodení 19. apríla 1945, keď ich nešťastnou náhodou zo samopalu postrelil ruský vojak.

Od 6. apríla museli občania s povozmi pomáhať sovietskym vojakom prevážať muníciu. Jedným z nich bol Martin Holdoš, ktorý zahynul pri ostreľovaní prenasledovaných Nemcov. Jeho telo po desiatich dňoch priviezli do obce.

 

NAŠIM PADLÝM OBČANOM

V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
1938 – 1945

 

ŠTEFAN MASÁR

1917 – 1945

JOZEF FURKO

1926 – 1944

ANNA KANICHOVÁ

1894 – 1945

JÁN CHABINA

1858 – 1945

MARTIN LIŠKA

1909 – 1945

MARTIN FURKO

1907 – 1945

MARTIN HOLDOŠ

1902 – 1945

JOZEF VULGAN

1918 – 1941

ŠTEFAN MICHALIČKA
1919 – 1942

 

Anton Adamkovič, Ivan Hatiar: Hradište pod Vrátnom, Hradište pod Vrátnom 2002, str. 125 - 127

Ján Rak (1915 - 1969), Hradište pod Vrátnom
Pomník padlých, Hradište pod Vrátnom

Kamerové systémy