V roku 1964 bola na budove administratívy na Vajanského ulici odhalená pamätná tabuľa (150 x 70 cm) z čierneho mramoru neznámemu partizánovi, ktorý padol na tomto mieste v boji.

 

Štefan Zajíček: Kultúrno-historické pamiatky Senice, in: Senica – dejiny mesta, str. 169

Blízke pamätníky

Kamerové systémy