V obci Prievaly dostavali v roku 1970 novú budovu Miestneho národného výboru. V budove je umiestnený obecný úrad dodnes. Postavili ju v roku 25. výročia oslobodenia obce sovietskou armádou a obe tieto udalosti si pripomenuli pamätnou tabuľou datovanou k 6. aprílu 1970.

Pomník padlých, Prievaly
Padlým červenoarmejcom, Prievaly
Kamerové systémy