Miloš Beblavý sa narodil na evanjelickej fare v Sobotišti, kde bol jeho otec Pavel Beblavý farárom. V roku 1902 bol ordinovaný za kňaza. Od roku 1907 bo farárom v Kráľovej Lehote, odkiaľ prišiel v roku 1910 na faru do Sobotišťa, potom čo jeho otec zomrel po krátkej ale ťažkej chorobe. Na farárskom poste zotrval v Sobotišti 42 rokov až do odchodu do dôchodku. Obdobie po roku 1948 znášal s rozčarovaním, aj keď pretrpel zmeny niekoľkých režimov. V čase 1. svetovej vojny, od januára 1916 do októbra 1917, bojoval v uniforme vojaka monarchie, do ktorej ho ešte po prvej asentírke v roku 1914, ako spoločensky nespoľahlivého neobliekli. Zomrel a aj pochovaný je v Pukanci.
Pamätnú tabuľu Milošovi Beblavému odhalili 29. júna 1955 na úvod seniorálneho konventu, konaného v Sobotišti, vo vstupnom priestore veže evanjelického kostola. 

Martin Kováč: História evanjelického a. v. cirkevného zboru Sobotište, Sobotište 2016, str. 131-180, 187

Ladislav Košinár (1929 - 2016), Sobotište
Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Pomník padlých, Sobotište
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Kamerové systémy