Michal Štvrtecký pochádzal zo zemianskej rodiny. Bol farárom v Pobedime a od roku 1665 v Dojči. Keď viedol procesiu do Senice na sviatok Božieho tela, 4. júna 1673 prívrženci reformácie ich napadli a farára zranili na hlave. Na následky úrazu potom o päťdesiat dní zomrel. Pochovali ho do predsiene kostola Všetkých svätých v Dojči. Pamätná tabuľa farárovi Michalovi Štvrteckému je v predsieni dojčianskeho kostola.

Mária Zajíčková: Michal Štvrtecký, in: Dojč (zost. M. Zajíčková, V. Drahošová), Dojč-Skalica 1998, str. 155

Pomník padlých, Dojč
Oslobodenie Červenou armádou, Dojč
Osobnosti Dojča, Dojč
Svätí Cyril a Metod, Dojč

Kamerové systémy