Martin Orgoník Kunovský bol ľudový básnik. Už pred 1. svetovou vojnou bol členom senického Spolku mládeže, ktorý viedol Martin Braxatoris Sládkovičov. Keď narukoval, pokúsil sa na talianskom fronte neúspešne prebehnúť k nepriateľovi. Pred nastávajúcim súdom sa sám zastrelil v bratislavských kasárňach. Súbor jeho básnických prác vydal v roku 1929 Ľ. Kühn pod názvom City srdca.
Na rodnom dome Martina Orgoníka Kunovského odhalili v roku 1934 pamätnú tabuľu. Pamätná tabuľa (80 x 90 cm) bola zrealizovaná v hodonínskej firme Františka Štáblu.

 

Vladimír Jamárik: Kunov - 555 rokov, Senica 2007, str. 25, 31;
Štefan Zajíček: Kultúrno-historické pamiatky Senice, in: Senica - dejiny mesta, Senica 1996, str. 165

Blízke pamätníky

Kamerové systémy