Rodák z obce Čáry bol v roku 1879 vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Bol prívržencom československej vzájomnosti, v rokoch 1880 až 1904 redigoval a vydával Katolícke noviny, od roku 1901 bol správcom Spolku sv. Vojtecha, kde jeho účinkovanie zhodnotil jeho neskorší nasledovník J. Pöstényi so slovami, že o SSV má po Radlinskom najväčšie zásluhy. V roku 1923 mu dal SSV s prispením obce Trstín a trnavského okresu zhotoviť náhrobník na trstínskom cintoríne.

Pamätnú tabuľu Martinovi Kollárovi na rodnom dome v Čároch odhalil bratislavský kanonik Jozef Šrobár 3. augusta 1930. Bolo to pri 60. výročí existencie Spolku sv. Vojtecha, ktorý svojim vedúcim pracovníkom počas roku odhalil tri desiatky pamätných tabúľ.

 

Štefan Hanakovič: Dejiny Spolku svätého Vojtecha, Trnava 2005, str. 246

Padlým v 1. svetovej vojne, Čáry
Padlým červenoarmejcom, Čáry
Hrdinom 2. svetovej vojny, Čáry
František Beer († 1916), Čáry
Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Čáry

Kamerové systémy