Martin Jursa sa narodil v Sobotišti. Na bojiskách 1. svetovej vojny sa dostal do ruského zajatia. Po Brest-litovskom mieri prišlo k výmene zajatcov, po ktorej sa mu podarilo dostať na dovolenku. V rodnej obci mal konflikt s notárom a okamžite ho povolali naspäť do služby. V bratislavských kasárňach sa 5. júna 1918 zaplietol do vzbury vojakov, keď ich chceli opäť poslať na front. Dňa 10. júna (30. ?) bol popravený zastrelením. Pochovali ho v spoločnom hrobe v bratislavskom Slávičom údolí.
V roku 1948 na rodnom dome v Sobotišti odhalili Martinovi Jursovi pamätnú tabuľu, ktorú venoval Národný spolok dr. M. R. Štefánika.

 

Ladislav Košinár (1929 - 2016), Sobotište
Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Pomník padlých, Sobotište
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Kamerové systémy