Martin Jursa sa narodil v Sobotišti. Na bojiskách 1. svetovej vojny sa dostal do ruského zajatia. Po Brest-litovskom mieri prišlo k výmene zajatcov, po ktorej sa mu podarilo dostať na dovolenku. V rodnej obci mal konflikt s notárom a okamžite ho povolali naspäť do služby. V bratislavských kasárňach sa 5. júna 1918 zaplietol do vzbury vojakov, keď ich chceli opäť poslať na front. Dňa 10. júna (30. ?) bol popravený zastrelením. Pochovali ho v spoločnom hrobe v bratislavskom Slávičom údolí.
V roku 1948 na rodnom dome v Sobotišti odhalili Martinovi Jursovi pamätnú tabuľu, ktorú venoval Národný spolok dr. M. R. Štefánika.

 

Kamerové systémy