Martin Braxatoris, syn Andreja Sládkoviča, bol za kňaza ordinovaný v roku 1877. Senickí evanjelici si ho povolali za svojho farára v roku 1892, ale pre prebiehajúcu opravu fary ho do funkcie inštalovali až v septembri v nasledujúcom roku. Na senickej fare pôsobil až do smrti. Bol básnikom, do slovenčiny preložil diela klasických ruských prozaikov a nemeckých a maďarských básnikov, napísal aj Historiu Cirkve evanjelickej a. v. senickej (vyšlo v r. 1922). Je pochovaný na evanjelickej časti cintorína v Senici, ktorý sám vysväcoval. Na pomníku má okrem biblického verša vytesané aj vlastné verše.
V roku 1938 Martinovi Braxatorisovi Sládkovičovi osadili pamätnú tabuľu s bustou na starej evanjelickej fare na terajšej Štefánikovej ulici. Iniciátorom jej zhotovenia bol evanjelický kňaz Koloman Dérer. Pomník na cintoríne aj pamätnú tabuľu odhalili 2. októbra 1938. V roku 1974 bola budova starej fary asanovaná a pamätná tabuľa sa odvtedy nachádza uložená v novej fare za evanjelickým kostolom.

 

Peter Brezina, Ján Peter: Senica v nostalgii pohľadníc, Senica 2015, str. 149

Blízke pamätníky

Kamerové systémy