Syn Andreja Sládkoviča bol za kňaza ordinovaný v roku 1877. Senickí evanjelici si ho povolali za svojho farára v roku 1892, ale pre prebiehajúcu opravu fary ho do funkcie inštalovali až v septembri nasledujúceho roku. Na senickej fare pôsobil až do smrti. Bol básnikom, ale preložil do slovenčiny aj klasických ruských prozaikov a nemeckých a maďarských básnikov, napísal aj Historiu Cirkve evanjelickej a. v. senickej (vyšlo v r. 1922). Je pochovaný na evanjelickej časti cintorína v Senici, ktorý sám vysväcoval. Na pomníku má okrem biblického verša vytesané aj vlastné verše.

V roku 1938 Martinovi Braxatorisovi Sládkovičovi odhalili pamätnú tabuľu s bustou na evanjelickej fare na terajšej Štefánikovej ulici. Iniciátorom jej zhotovenia bol evanjelický kňaz Koloman Dérer. V roku 1974 bola budova asanovaná a pamätná tabuľa sa odvtedy nachádza v depozite novej evanjelickej fary za kostolom.

 

Použitá literatúra: Peter Brezina, Ján Peter: Senica v nostalgii pohľadníc, Senica 2015, str. 149  

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy