Richtár Čáčova Martin Bartoň bol popravený na šibenici 13. októbra 1848 spolu s Vojtechom Bemertom (Moravan, bol poľovníkom u senického statkára Vietorisa). Bol popravený maďarským revolučným súdom za poburovanie spoluobčanov a hlavne asi preto, že u neho našli letáky proklamácie Hurbanovej Národnej rady. Pochovaný je na senickom cintoríne. Na rodnom dome Martina Bartoňa bola na jeho pripomenutie odhalená pamätná tabuľa. Odhalili ju 25. októbra 1936 spolu s pomníkom padlých. Dom bol v roku 1986 asanovaný, aby uvoľnil miesto pre iný objekt. Kópiu pamätnej tabule nanovo umiestnili na čiastočne opracovaný lomový kameň z pieskovca a doplnili ďalšou tabuľou s fotografiou asanovaného domu. Nový pomník odhalili primátor Senice Ľubomír Parízek a poslanec mestského parlamentu za Čáčov Ferdinand Beňa 6. decembra 2004. Hlavný prejav pri odhalení predniesol Ján Rehuš. Pri pomníku M. Bartoňa predseda Trnavského samosprávneho kraja Tomáš Mikuš a primátor Senice Ľubomír Parízek zasadili hurbanovskú hrušku 22. októbra 2009. Dopestovali ju záhradkári zo Senice z planej hrušky z osady Klasovitých na Poriadí, pod ktorou Jozef Miloslav Hurban 28. septembra 1848 rozpustil dobrovoľnícky zbor.

Viera Barošková: Oduševnený národovec, in: Naša Senica 12/2004, str. 8;
Viera Barošková: Hurbanovská hruška v Čáčove, in: Naša Senica 10/2009, str. 1, 3

Blízke pamätníky

Dušan Fajnor (1876 - 1933), Čáčov
Kamerové systémy