Ľudovít Šulek zo Sobotišťa bol kaplánom na hlbockej fare u J. M. Hurbana. Bol bratom Viliama Šuleka, ktorého popravili Maďari za účasť v hurbanovskom vojsku. Ich sestra bola matkou M. R. Štefánika. Keď Ľ. Šulek putoval do Nitry so Žiadosťami slovenského národa v Nitrianskej stolici prijatými na zhromaždení v Brezovej, zatkli ho 10. mája 1848 a väznili v kazematách komárňanskej pevnosti. Zomrel tam na choleru v júli 1849.

Pamätnú tabuľu odhalili Ľ. Šulekovi na sobotišťskej evanjelickej fare v roku 1999. Pamätnú tabuľu má odhalenú aj na budove gymnázia v Komárne, ktoré je po ňom pomenované.

 

Kamerové systémy