Ľudovít Šulek zo Sobotišťa bol kaplánom na hlbockej fare u J. M. Hurbana. Bol bratom Viliama Šuleka, ktorého popravili Maďari za účasť v hurbanovskom vojsku. Ich sestra bola matkou M. R. Štefánika. Keď Ľ. Šulek putoval do Nitry so Žiadosťami slovenského národa v Nitrianskej stolici prijatými na zhromaždení v Brezovej, zatkli ho 10. mája 1848 a väznili v kazematách komárňanskej pevnosti. Zomrel tam na choleru v júli 1849.

Pamätnú tabuľu odhalili Ľ. Šulekovi na sobotišťskej evanjelickej fare v roku 1999. Pamätnú tabuľu má odhalenú aj na budove gymnázia v Komárne, ktoré je po ňom pomenované.

 

Ladislav Košinár (1929 - 2016), Sobotište
Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Pomník padlých, Sobotište
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Kamerové systémy