Ladislav Pauliny bol evanjelický (av) kňaz. V Prietrži na fare pôsobil 55 rokov, opúšťal ju vo veku 80 rokov. Pod pseudonymom Branislav Podolínsky sa venoval prozaickej tvorbe. Najvýznamnejším ale jeho dielom je Dejepis superintendancie nitrianskej. Posledné dni života prežil v Senici, kde je aj pochovaný.

Na budove evanjelickej fary v Prietrži odhalili L. Paulinymu pamätnú tabuľu v apríli 2001. Dátum je zaznamenaný na tabuli. V literatúre (Peter Brezina: Verní protifašistickým tradíciam ľudu, Skalica-Senica 1989, str. 8) je zmienka, že L. Paulinymu odhalili pamätnú tabuľu už v roku 1969, ale epoche.sk nie sú známe osudy tejto tabule.

Kamerové systémy