Ladislav Novomeský (1904 - 1976) sa narodil v Budapešti, do Senice sa presťahoval s rodičmi ešte v mladosti. V stúpil do komunistickej strany a bol redaktorom viacerých proletárskych novín. V medzivojnovom období patril tiež do okruhu ľavicových intelektuálov združených pri časopise DAV. Po vojne sa stal povereníkom školstva a osvety, predsedom Matice slovenskej aj SAVU (Slovenskej akadémie vied a umení). Po obvinení z buržoázneho nacionalizmu bol väznený a zbavený funkcií, v roku 1963 ho rehabilitovali. Za básnickú tvorbu získal titul Národný umelec. Z jeho básnických diel spätých zo Senicou vyniká básnická skladba Do mesta tridsať minút (1963). Pre jej názov ho inšpirovala tabuľka s takýmto znením a smerovníkom na budove železničnej stanice v Senici.
V roku 2004 bol v Senici vyhlásený k storočnici narodenia básnika, novinára a politika Rok Ladislava Novomeského. Na úvod sprievodných kultúrnych podujatí bola 16. januára 2004 na budove senickej železničnej stanice odhalená pamätná tabuľa s veršami z diela Do mesta tridsať minút. Zhotoviť ju dalo mesto, spoločne ju odhalili podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Drahoslav Machala a primátor Senice Ľubomír Parízek.

 

Milina Rosová: Senica dôstojne otvorila Rok Laca Novomeského, in: Naša Senica 1/2004, str. 8, 9

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy