Ladislav Novomeský (1904 - 1976) sa narodil v Budapešti, do Senice sa presťahoval s rodičmi ešte v mladosti. V stúpil do komunistickej strany a bol redaktorom viacerých proletárskych novín. V medzivojnovom období patril tiež do okruhu ľavicových intelektuálov združených pri časopise DAV. Po vojne sa stal povereníkom školstva a osvety, predsedom Matice slovenskej aj SAVU (Slovenskej akadémie vied a umení). Po obvinení z buržoázneho nacionalizmu bol väznený a zbavený funkcií, v roku 1963 ho rehabilitovali. Za básnickú tvorbu získal titul Národný umelec. Z jeho básnických diel spätých zo Senicou vyniká básnická skladba Do mesta tridsať minút (1963). Pre jej názov ho inšpirovala tabuľka s takýmto znením a smerovníkom na budove železničnej stanice v Senici.
V roku 2004 bol v Senici vyhlásený k storočnici narodenia básnika, novinára a politika Rok Ladislava Novomeského. Na úvod sprievodných kultúrnych podujatí bola 16. januára 2004 na budove senickej železničnej stanice odhalená pamätná tabuľa s veršami z diela Do mesta tridsať minút. Zhotoviť ju dalo mesto, spoločne ju odhalili podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Drahoslav Machala a primátor Senice Ľubomír Parízek.

 

Milina Rosová: Senica dôstojne otvorila Rok Laca Novomeského, in: Naša Senica 1/2004, str. 8, 9

Blízke pamätníky

Kamerové systémy