L. Novomeský (1904 – 1976) sa narodil v Budapešti, do Senice sa presťahoval s rodičmi ešte v mladosti. Bol redaktorom viacerých časopisov, bol účastníkom SNP. Bol predsedom SAVU (Slovenskej akadémie vied a umení) i Matice slovenskej. Za básnickú tvorbu dostal titul Národný umelec. Z jeho básnických diel spätých zo Senicou vyniká básnická zbierka Do mesta tridsať minút. Pre jej názov ho inšpirovala tabuľka s takýmto znením a smerovníkom na budove železničnej stanice v Senici.

Keď bol v Senici vyhlásený k storočnici narodenia básnika, novinára a politika Rok Ladislava Novomeského, na úvod kultúrnych podujatí, ktoré ho sprevádzali, bola 16. januára 2004 na budove železničnej stanice v meste odhalená pamätná tabuľa s veršami z básne Do mesta tridsať minút. Zhotoviť ju dalo mesto, odhalili ju podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Drahoslav Machala a primátor Senice Ľubomír Parízek.

V meste je i bronzová socha básnika, v Bratislave bola v roku 2004 odhalená L. Novomeskému pamätná tabuľa.

 

Milina Rosová: Senica dôstojne otvorila Rok Laca Novomeského, in: Naša Senica 1/2004, str. 8, 9

Blízke pamätníky

Kamerové systémy