Piešťanský rodák Ladislav Košinár prišiel do Sobotišťa ako učiteľ. Na tunajšej základnej škole zotrval až do roku 1989, keď do dôchodku odišiel z funkcie riaditeľa. Bol astronomickým nadšencom a rozhodol sa postaviť pri škole hvezdáreň. Podarilo sa mu získať podporu školského odboru okresného úradu v Senici. V období rokov 1971-1972 bola hvezdáreň postavená podľa projektu architekta Gabriela Gálu pri altruistickej pomoci rodičov, žiakov a zamestnancov školy. Amatérska hvezdáreň v Sobotišti, ktorá v histórii nemala jediného plateného zamestnanca, mala slúžiť školskému vzdelávaniu, ale svoj cieľ prekročila, stala sa pojmom. Astronóm Peter Kuširák, ktorý objavil novú planétku medzi Marsom a Jupiterom, ju preto pomenoval 26401 Sobotište. Astronómovia A. Galád a A. Pravda objavili nový asteroid, ktorý pomenovali 16869 Košinár. Ladislavovi Košinárovi, ktorý bol dlhý čas funkcionárom Slovenského zväzu astronómov a deväť rokov jeho riaditeľom, dali osvedčenie o pomenovaní asteroidu ako dar k 80-tim narodeninám.
V Deň astronómie 23. marca 2019 usporiadali v sobotišťskej hvezdárni slávnostné spomienkové podujatie venované jej zakladateľovi L. Košinárovi. Na budove hvezdárne mu zároveň odhalili pamätnú tabuľu.

 

Oslobodenie Červenou armádou, Sobotište
Miloš Beblavý (1880-1954), Sobotište
Zborová sieň evanjelikov, Sobotište
Martin Jursa (1900 - 1918), Sobotište
Samuel Jurkovič - Gazdovský spolok, Sobotište
Pomník padlých, Sobotište
Bohuslav Šulek (1816 - 1895), Sobotište
Viliam Šulek (1825 - 1848), Sobotište
Pavel Beblavý (1847 - 1910), Sobotište
Ľudovít Šulek (1822 - 1849), Sobotište
Samuel Jurkovič (1796 - 1873), Sobotište
Divadelné predstavenie - 1841, Sobotište
Kamerové systémy