Karol Bórik sa narodil v rodine senického evanjelického farára Pavla Bórika. Zúčastnil sa bojov v Slovenskom povstaní 1848-49 vo veliteľských funkciách, vzhľadom na predchádzajúce pôsobenie v armáde. Od roku 1850 sa usadil v Beckove, kde si založil rodinu a pracoval ako notár. Bol dozorcom miestneho evanjelického zboru, organizoval zbierku pre Maticu slovenskú.
Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej spolu s ďalšími senickými organizáciami dalo osadiť v parku pri senickom cintoríne pamätný kameň Karola Bórika. Jeho odhalenie spojené s vysadením pamätnej lipky sa uskutočnilo v komornej atmosfére 19. októbra 2020. Ďalšie sprievodné akcie podujatia museli byť zrušené pre nepriaznivé pandemické okolnosti.

Dana Ševčíková: Pamätný kameň pre senického rodáka Karola Bórika, in: Naša Senica 10-11/2020, str. 9

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy