Karol Bórik sa narodil v rodine senického evanjelického farára Pavla Bórika. Zúčastnil sa bojov v Slovenskom povstaní 1848-49 vo veliteľských funkciách, vzhľadom na predchádzajúce pôsobenie v armáde. Od roku 1850 sa usadil v Beckove, kde si založil rodinu a pracoval ako notár. Bol dozorcom miestneho evanjelického zboru, organizoval zbierku pre Maticu slovenskú.
Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej spolu s ďalšími senickými organizáciami dalo osadiť v parku pri senickom cintoríne pamätný kameň Karola Bórika. Jeho odhalenie spojené s vysadením pamätnej lipky sa uskutočnilo v komornej atmosfére 19. októbra 2020. Ďalšie sprievodné akcie podujatia museli byť zrušené pre nepriaznivé pandemické okolnosti.

Dana Ševčíková: Pamätný kameň pre senického rodáka Karola Bórika, in: Naša Senica 10-11/2020, str. 9

Blízke pamätníky

Kamerové systémy