Juraj Papánek (1738 – 1802) sa narodil v Kuklove. Po kňazskej vysviacke pôsobil až do smrti mimo územia Slovenska. Napísal dejiny slovenského národa Historia gentis Slavae..., ktoré vyšli v Pécsi v roku 1780. V Kuklove si postavili kultúrny dom, ktorý pod menom Osvetová beseda Juraja Papánka bol slávnostne otvorený 23. novembra 1958, pričom bola na fasáde budovy zároveň umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca túto udalosť a meno prvého autora súborného diela o dejinách Slovákov, rodáka z obce.

Pomník padlých, Kuklov
Andrej Žarnov (1903 - 1982), Kuklov
Kamerové systémy