Československé štátne lesy sa v roku 1928 rozhodli k 10. výročiu vzniku ČSR zakladať tzv. Jubilejné háje. Na vybraté stanovištia sa osádzali kombinácie introdukovaných a autochtónnych drevín. Háje sa potom označili pamätným kameňom s letopočtom 1928 a štátnym znakom. Na veľa miestach háje väčšinou splynuli s okolitými lesmi. Jedným zo zachovaných Jubilejných hájov aj s pamätným žulovým kameňom je háj v Šaštíne na Gazarke. Má výmeru 14,98 hektára.

Informačný panel Lesov SR pri Jubilejnom háji v Gazarke.

Kamerové systémy